up
Tombak elektro jihlava
tombak@ji.cz
Tombak elektro jihlava
567 330 990
Tombak elektro jihlava

Servisní služby

Elektroinstalace Jihlava

V rámci svých servisních aktivit a na základě smluvních vztahů se svými partnery firma zajišťuje nepřetržitý poruchový servis. (poruchová služba elektro)

Firma provádí termografickou kontrolu v rámci prediktivní údržby. K dispozici je i služba měření úniku tepla.

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb firma provádí měření kvality jednofázových a třífázových sítí pomocí přístroje na monitorování a diagnostiku elektrických sítí.

Firma Tombak má k dispozici vysoce přesné zařízení vLocPro2, které slouží k zaměřování podzemního elektrického vedení. S tímto zařízením provádí vyškolení pracovníci zaměřování a zakreslování vedení do map.

Termokamera

Společnost Tombak vlastní termokameru typu Fluke Ti450 a ThermoView Ti 30. Profesionální teplotní zobrazovač pro prediktivní údržbu.

Lokátor

Firma TOMBAK s.r.o. nov ě zahrnuje do nabídky poskytování služeb použití moderního profesionálního p řístroje – lokátoru Vivax vLocPro2 :
• vyhledávání konkrétních sítí
• vyhledávání místa výskytu kabel ů (v č. jejich poruch)
• vyhledávání metalických sítí (vodovodních potrubí, plynovod ů, teplovodních sítí aj.)
Lokátor m ůže také zárove ň sloužit i pro preventivní ú čely, aby nedošlo k porušení sítí jiných správc ů p řípadnou výkopovou činností. Lokátor Vivax vLocPro2 napomáhá k přesnému a rychlému řešení p ři vyhledávacích činnostech.
Tombak elektro Tombak elektro Tombak elektro
Předměty činnosti jsou:
Tombak elektro jihlava

Montáže, opravy a údržba elektrických rozvodů

Tombak elektro jihlava

Poruchová služba elektro

Tombak elektro jihlava

Revize elektrických rozvodů

Tombak elektro jihlava

Projektová dokumentace elektro a technické návrhy

Tombak elektro jihlava

Měření termokamerou

Tombak elektro jihlava

Měření úniku tepla z budovy

Tombak elektro jihlava

Vyhledávání kabeláže a poruch speciálním přístrojem

Tombak elektro jihlava

Měření a kontrola stavu el. rozvodů

Tombak elektro jihlava

Montáž elektrických rozvodů pro inteligentní domy

Tombak elektro jihlava

Poruchová služba Jihlava


Tombak elektro jihlava
Tombak elektro jihlava
Tombak elektro jihlava
Tombak elektro jihlava
Kontakty
Tombak elektro jihlavatombak@ji.cz
Tombak elektro jihlava+420 567 330 990
Tombak elektro jihlavawww.tombak-elektro.cz
Tombak elektro jihlava

Kde nás najdete
Tombak elektro jihlavaNa Bělidle 1
586 01 Jihlava

Milan Tomečka
Tombak elektro jihlava+420 567 330 990
Tombak elektro jihlava+420 603 426 555
Kontaktní formulář
Chcete-li nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, vyplňte prosím všechny následující povinné údaje. Pravdivé vyplnění údajů je důležité, aby jsme se na Vás mohli obrátit s řešením Vašeho problému či požadovanou informací. Děkujeme!
Webové stránky / software / seo Primesoft