SERVISNÍ SLUŽNY JIHLAVA

Firma provádí termografickou kontrolu v rámci prediktivní údržby. K dispozici je i služba měření úniku tepla.
V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb firma provádí měření kvality jednofázových a třífázových sítí pomocí přístroje na monitorování a diagnostiku elektrických sítí.
Firma Tombak má k dispozici vysoce přesné zařízení vLocPro2, které slouží k zaměřování podzemního elektrického vedení. S tímto zařízením provádí vyškolení pracovníci zaměřování a zakreslování vedení do map.

Termokamera
Společnost Tombak vlastní termokameru typu> Fluke Ti450 a ThermoView Ti 30. Profesionální teplotní zobrazovač pro prediktivní údržbu.

Lokátor
Firma TOMBAK s.r.o. nov ě zahrnuje do nabídky poskytování služeb použití moderního profesionálního p řístroje – lokátoru Vivax vLocPro2 :
• vyhledávání konkrétních sítí
• vyhledávání místa výskytu kabel ů (v č. jejich poruch)
• vyhledávání metalických sítí (vodovodních potrubí, plynovod ů, teplovodních sítí aj.)
Lokátor m ůže také zárove ň sloužit i pro preventivní ú čely, aby nedošlo k porušení sítí jiných správc ů p řípadnou výkopovou činností. Lokátor Vivax vLocPro2 napomáhá k přesnému a rychlému řešení p ři vyhledávacích činnostech.

Tombak elektro Tombak elektro

ZPĚT
Tombak elektro Tombak elektro Tombak elektro Tombak elektro